تصاویری که مشاهده می‌کنید، شاهکارهای عکاسی هستند که در مجله ای فرانسوی به چاپ رسیده و برنده جوایز متعدد و افتخارآمیزی را از ان خود کرده‌اند….
عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
 الجزائر

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com 
Tiergartenباغ برلین , المان
عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
درخت زندگی در کنیا
عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
سنترال  نیویورک

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

برج الحمام در مصر
عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
قافله ای در شنزار  موریتانیا

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

  أردن

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

مناظر طبیعی کشاورزی در  فرانسه

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

خشکاندن طلای تر روی فرش در هند

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

قالبهای معدن مس ـ شیلی
 عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
مسجدی  در مالی
 عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
اردن
عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
کشتی یخ شکن “سنت لویس لوران” در نونافوت – کانادا

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

 قلعهء حلب , سوریه
عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
مزرعه زیتون , اسپانیا

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

دریاچهء کاسو

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

بندقیه
عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
باغی در مونتانا

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

روستایی نزدیک تاهوا، نیجریه

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

خشکاندن ذرت در کنار بزرگراه‌های پکن

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

پنبه چینی در  ساحل العاج
عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
مردی که تنها در یک استادیوم ایستاده است
عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
نفت کشی در کانادا

عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com

پنبه چینی در  بورکینا فاسو
عکس منظره ، عکس طبیعت ، عکس جنگل ، عکس الجزایر ، prettypic.mihanblog.com
دیشهای ماهواره  روی پشت بامهای قدیمی دمشق سوریه