در شهر اوساكا ژاپن اتوبانی وجود دارد كه در طی مسیرش از وسط یك برج 16 طبقه میگذرد. این اتوبان دقیقا از طبقه 5 تا 7 این برج را اشغال كرده است. نام این برج نیز برج دروازه یا گیت تاور میباشد.

هنگامی كه سوار آسانسور این برج شوید خواهید دید كه برای طبقه 5 تا 7 هیچ كلیدی وجود ندارد و آسانسور مستقیما از طبقه 4 به طبقه 8 میرود. توافق ساخت بزرگراه و برج به شكل كنونی بعد از 5 سال كشمكش بین شركت سازنده اتوبان و صاحبان زمین های اطراف آن كه حاضر به كوتاه آمدن از مواضع خود نبودند شكل گرفت و این عكسها نتیجه آن شده است.

 

عکس جالب، عکس خارق العاده/prettypic.mihanblog.com

عکس جالب از یک اتوبان

عکس توپ ، عکس دیدنی ، عکس فن آوری ، عکس پیشرفت علم/prettypic.mihanblog.com

عکس جالب

prettypic.mihanblog.com

عکس دیدنی

prettypic.mihanblog.com

عکس 2011

عکس از ژاپن ، عکس جالب ودیدنی/ prettypic.mihanblog.com

عکس جالب ودیدنی

prettypic.mihanblog.com