عده ای چاپلوس درباری همانطور كه " دوروبر " شاه سابق را گرفتند و قدرت درك درست وقایع اجتماعی را از او ستاندند ، هم اینك نیز بر گرد " رضا پهلوی " حلقه زده اند و وی را تشویق می كنند تا برای باقی ماندن در " متن " دیگر اعضای خانواده را به حاشیه براند.
 تاریخ بی رحم است و بسیار صبور و میوه تلخ برخی وقایع تاریخی كه وجدان عمومی یك ملت را خدشه دار می كنند ، می تواند سال ها و دهه ها كام مردم را تلخ كند.
اما هر چند كه مردم نخستین قربانیان  زیاده خواهی یك "حاكم قدرت طلب" هستند  و گاه ممكن است این هزینه به قیمت عقب ماندگی چند دهه ای یك ملت باشد ، اما  در نهایت هر چند كه ده ها سال از آن بگذرد ، حاكمان و رقم زنندگان تحقیر تاریخی یك ملت نیز هزینه آن را خواهند پرداخت ، چرا كه این مساله یك سنت تاریخی است.
به گمان راقم این سطور كودتای 28 مرداد 1332 نیز از این ویژگی مستثنی نیست و این كودتا با قطع روند طبیعی سیاسی كشور و براندازی  حكومت مشروع و قانونی مرحوم دكتر مصدق ، آسیبی جدی به روح ، وجدان و غرور ملت ایران وارد ساخت كه در نهایت حتی كودتاگران نیز از صدمات و نتایج بعدی آن بی نصیب نماندند و این امر نتیجه طبیعی سنت بی رحمی تاریخ است. ( اگر باد بكارید طوفان درو می كنید ) یا به قول مولانا :

این جهان كوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
فعل تو كان زاید از جان و تنت
همچو فرزندی بگیرد دامنت...
فعل توست این غصه های دم به دم
 این بود معنای قد جف القلم

هر چند كه محمد رضا شاه  پس از كودتای 28 مرداد ، 25 سال حكومت كرد ، اما در نهایت با یك قیام مردمی مجبور به ترك وطن شد و پس از دو سال سرگردانی ، سهم او از 61 سال زندگی در دنیا كه 37  سال آن با عنوان شاهی بود ، مرگ در دیار غربت شد، همانطور كه پدرش رضا شاه نیز در دوران آخر زندگی در جزیره موریس زندگی در تبعید را گذارند و در نهایت عمرش در همان جا به سر آمد.
شاید  اگرمحمد رضا پهلوی در دوران نخست وزیری مرحوم مصدق به حرف ها و نصایح نخست وزیر خود عمل می كرد و تنها همانند یك پادشاه مشروطه " سلطنت " می كرد و امر قدرت و حكومتداری را به مردم و نخست وزیر برآمده از آرای ملی می سپرد و چشم طمع در انبان قدرت نمی دوخت ، سرنوشت دیگری می یافت و خانواده او امروز در چنین وضعی قرار نمی گرفتند.
خبر خودكشی علیرضا پهلوی دومین فرزند پسر محمد رضا پهلوی در دو روز گذشته در سطح رسانه های داخلی و خارجی بازتاب یافته است . به هر حال و به دور از همه قضاوت ها درباره آدم ها و كارهایشان ، شنیدن این خبر كه فردی لوله تفنگ شكاری را در دهان خود گذاشته و با شلیك گلوله ای به زندگی خود خاتمه داده ، تاثر آور است ، اما باید دید كه چرا كار به این جا كشیده است ؟
چرا باید فرزند یك شاه و شخصی تحصیلكرده و دنیا دیده كه در ایالات متحده آمریكا سكونت دارد و طبیعتا به دلیل موقعیت خانوادگی می تواند زندگی مرفهی داشته باشد ، از همه چیز دنیا بگذرد و ماشه مرگ را بر شقیقه حیات خود بچكاند؟!
مساله وقتی پیچیده تر می شود كه به یاد بیاوریم 9 سال پیش نیز كوچك ترین فرزند شاه مخلوع یعنی " لیلا پهلوی " با خوردن دهها قرص در هتلی در لندن به زندگی خود خاتمه داد و ظاهرا خودكشی در خانواده آخرین شاه ایران در حال تبدیل به یك رویه است.
از بیانیه ای كه خانواده پهلوی درباره مرگ علیرضا صادر كرده اند چیزی دستگیر آدم نمی شود ؛ این بیانیه به هیچ وجه پاسخگوی ابهامات مرگ علیرضا پهلوی نیست . زندگی 44 ساله علیرضا پهلوی و مسایلی كه درباره دلایل مرگ او از طرف خانواده پهلوی مورد اشاره تلویحی و تصریحی قرار گرفته و یا از سوی برخی رسانه ها عنوان شده ، به گمان راقم سطور نمی تواند انگیزه ای چنان قوی برای برداشتن یك تفنگ و چكاندن ماشه آن و پایان دادن به زندگی  خود باشد . 
تا ابهامات درباره شخصیت و مرگ علیرضا پهلوی پاسخ داده نشود نمی توان مطمئن بود كه راز مرگ او به درستی فاش شده است و خانواده پهلوی باید پاسخ دهند كه چرا :

1- علی رغم زندگی 44 ساله علیرضا پهلوی هیج سابقه و رد پایی از او در هیچ رسانه ای در جهان نیست ؟ چرا او همانند میلیون ها مردم عادی دنیا یك سایت و یا حتی یك وبلاگ معمولی نداشت ؟ چرا  علی رغم زندگی 32 ساله در تبعید ، هیچ مصاحبه یا اظهار نظری از او در رسانه ها دیده نمی شود ؟ آیا اعضایی از خانواده او را تحت فشار می گذاشته اند كه به دلیل برخی ملاحظات كمتر در صحنه ظاهر شود تا فرزند ارشد شاه كه مدعی تاج و تخت از دست رفته پدرش است ! از متن به حاشیه رانده نشود ؟ و آیا همین مساله به مرور زمان سبب افسردگی شدید علیرضا پهلوی و خودكشی او نشده است ؟

2- خانواده پهلوی در بیانیه ای كه پس از مرگ علیرضا منتشر كرده اند گفته اند كه وی به دلیل وضعیت مردم ایران ! ، فوت خواهرش و مرگ پدرش افسرده بود و در نهایت نتوانسته بر افسردگی خود فایق آمده و خود كشی كرده است ( نقل به مضمون) اما این دلایل برشمرده شده هیچ كدام قانع كننده نیستند چرا كه :
اولا علیرضا به هنگام خروج از ایران تنها 12 سال داشته و بیشتر عمر خود را در خارج از ایران گذرانده بود . بنابراین افسردگی دوری از وطن برای چنین فردی نمی تواند انگیزه ای قوی برای خودكشی ایجاد كند ، چه آنكه بسیاری از فراریان  و مهاجران از كشور در سنین بسیار بالاتر جلای وطن كردند و هم اینك نه تنها افسرده نیستند بلكه به زندگی عادی و طبیعی خود در گوشه ای از دنیا مشغول هستند.
ثانیا آیا افسردگی ناشی از مرگ پدر تنها برای او و لیلا بوده و دیگر فرزندان و منتسبان به محمد رضا پهلوی از این قاعده مستثنی هستند؟
ثالثا اگر افسردگی ناشی از عواملی كه در بیانیه كوتاه خانواده پهلوی درباره علت خودكشی علیرضا بیان شده ، دلیل مرگ او بوده ، چرا خانواده پهلوی یك چنین آدم افسرده ای را به حال خود رها كرده بودند تا تنها در گوشه ای از دنیا در گرداب افسردگی غوطه بزند و در نهایت خودكشی كند ؟
البته خبرها و گزارش هایی نیز در برخی سایت ها منتشر شده كه ماجرای عشقی و  حادثه غرق شدن معشوقه فرزند سوم شاه ، دلیل و انگیزه اصلی افسردگی و خودكشی او ذكر شده ، اما همین مساله نیز در بیانیه خانواده پهلوی مورد اشاره قرار نگرفته و در عوض آن به مساله افسردگی علیرضا در اثر وقایع ایران و مرگ لیلا و پدرش و... اشاره شده است.

3- " ماست مالی " كردن حقایق ، دردی را از خانواده پهلوی درمان نمی كند . اینكه چرا دو عضو یك خانواده در طی كمتر از یك دهه دست به خودكشی می زنند ، نیازمند بررسی است  چرا كه كتمان دلایل واقعی خودكشی لیلا پهلوی سبب نشد تا برادر بزرگتر او علیرضا نیز به راه خواهر كوچكتر نرود .
به گمان راقم این سطور به نظر می رسد عده ای چاپلوس درباری همانطور كه " دوروبر " شاه سابق را گرفتند و قدرت درك درست وقایع اجتماعی را از او ستاندند ، همین قسم افراد ، هم اینك نیز بر گرد  " رضا پهلوی " حلقه زده اند و وی را تشویق می كنند تا برای باقی ماندن در " متن " ! همه دیگر اعضای خانواده را به حاشیه براند و شاید این مساله اصلی ترین دلیل خودكشی لیلا و علیرضا باشد.
به هر روی به نظر می رسد خودكشی لیلا و علیرضا در خانواده پهلوی اگر تماما با عامل ذكر شده در ارتباط نباشد ، اما لااقل بخشی از دلایل خودكشی این دو عضو خانواده پهلوی نمی تواند بی ارتباط با این مساله باشد و در نهایت همانطور كه پیشتر نیز اشاره شد سایه شوم كودتای 28 مرداد همچنان در تعقیب خانواده پهلوی است و فرزندان شاه با یك چنین وقایعی ، هزینه بی خردی پدرشان در جریان این واقعه تلخ تاریخی را می پردازند و این سنت تاریخ است.منبع: عصر ایران